ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ RSU Healthy Boy&Girl 2017

เชิญร่วมโครงการประกวด RSU Healthy Boy and Girl 2017 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด เป็นบุคคลเดี่ยว หรือ ทีมไม่เกิน 3 คน กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดเพศ กติกาและขั้นตอนการส่งผลงาน ส่งผลงานในรูปแบบ Video Clip ส่ง Video Clip รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือเพื่อนของคุณ บอกเล่าถึงการลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ความยาวไม่เกิน 1 นาที …