ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ RSU Healthy Boy&Girl 2017

Share to Socials!

เชิญร่วมโครงการประกวด RSU Healthy Boy and Girl 2017

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด

 1. เป็นบุคคลเดี่ยว หรือ ทีมไม่เกิน 3 คน
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดเพศ

กติกาและขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานในรูปแบบ Video Clip ส่ง Video Clip รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือเพื่อนของคุณ บอกเล่าถึงการลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ความยาวไม่เกิน 1 นาที
 2. Upload ขึ้น YouTube แล้ว inbox ข้อมูล link ส่งมายัง Facebook Fanpage “RSU Healty Campus” ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
  *Video Clip ที่ผ่านพิจารณา ทางโครงการจะโพสต์ บน Facebook Fanpage “RSU Healty Campus”
 3. คณะกรรมการประกาศผล 20 Video Clips ที่ผ่านการเข้ารอบแรก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 4. ผู้เข้าร่วมการประกวดที่ผ่านการเข้ารอบแรก จะต้องสร้าง Video Clip ซึ่งบอกเล่าถึงกลยุทธและรายละเอียดที่คุณจะใช้พิชิตการลดละเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ความยาวไม่เกิน 2 นาที โพสต์ลง Facebook Fanpage “RSU Healty Campus” ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
 5. คณะกรรมการประกาศผลการประกวด วันที่ 25 สิงหาคม 2560

หลักเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจาก

 1. แนวคิดและกลยุทธที่สามารถนำไปใช้จูงใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการลดละเลิก เหล้า บุหรี่และยาเสพติดได้
 2. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท **ตัดสินจากยอด Like และ Share
 • ผู้เข้าร่วมการประกวด 50 Video Clips แรกจะได้รับเสื้อยืด RSU Healthy Campus คนละ 1 ตัว